» โต๊ะวางเครื่องมือแพทย์, เมโย  
     
 
PP.063 ใต๊ะวางเครื่องมือแพทย์ 2 ชั้น
  PP.063 ใต๊ะวางเครื่องมือแพทย์ 2 ชั้น Instument Table

รายละเอียดสินค้า

1. ขนาด W52 X L92 X H80 cm.
2. หป้าโต๊ะเป็นหึ้นเรียบ ทำควยสเฅนเลส
3. โครงทำด้วยท่อกลมขนาด 2.5 ซม.
4. ใส่ลูกล้อขนาด 3

     
     
PP.064 ชั้นวางเครื่องมือแพทย์ 4 ชั้น
  PP.064 ชั้นวางเครื่องมือแพทย์ 4 ชั้น Instilment Table

รายละเอียดสินค้า
1. ขนาด 2 ชั้นบน  30 x113 cm.
2. ขนาด 2 ชั้นล่าง 45 x113 cm.
3. โครงทำด้วยท่อกลมขนาด 2.5 ซม.
4. หน้าใต๊ะเป็นพื้นเรียบ ทำด้วยสแตนเลส
5. ความสูงรวม 165ซม.
6. ใส่ลูกล้อขนาด 4"เป็นล้อเบรก 2ล้อ
     
     
PP.065 ชั้นชั้นวางเครื่องมือแพทย์ 
แบบโค้ง
  PP.065 ชั้นชั้นวางเครื่องมือแพทย์ แบบโค้ง Instilment Table

รายละเอียดสินค้า
1. ขนาด W40 X LI40 X H80 cm.
2. โครงทำด้วยท่อกลมขนาด 2-5 ซม.
3. หน้าโต๊ะเป็นพื้นเรียบ
4. ทำด้วยสแตนเลส
5. ใส่ลูกล้อขนาด 3"
     
     
PP.066 โต๊ะวางเครื่องมึอแพทย์
แบบเมโย
  PP.066 โต๊ะวางเครื่องมึอแพทย์แบบเมโย Mavo Stand

รายละเอียดสินค้า
1. ขนาด 33 X 48 cm.
2. โครงทำด้วยท่อกลมขนาด 2.5 ชม.
3. หน้าโต๊ะเป็นพื้นเรียบ
4. ทำด้วยสแตนเลส 
5. ใส่ลูกล้อขนาด 3"

     
     
     
     
     
     
     
 
     
     
 
 
 
   » ตรวจสอบสถานะ EMS
 
 
 
 
   » ราคาทองวันนี้
 
 
 
   » สถิตผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
 
 
 
Current Pageid = 17