» รถเข็นของ  
     
 
PP.078 รถเข็นของ Utility Cart
  PP.078 รถเข็นของ Utility Cart

รายละเอียดสินค้า

1. ขนาด W60 X L105 X H70 cm.
2. โครงรถทำด้วยท่อสแตนเลสกลม ขนาด 2.5 ซม.
3. แบบตาข่ายทั้ง 4ด้าน 
4. ใส่ลูกล้อขนาด 6"

ก. แบบไม่มีกันชน
ข. แบบมีกันชนรอบคันรถ
     
     
PP.081 รถเข็นของ
  PP.081 รถเข็นของ UtilityCart

รายละเอียดสินค้า

1. ขนาด W60 X L90 X H45 cm.
2. ทำด้วยท่อสแตนเลสกลม ขนาด 2.5 มม.
3. ใส่ลูกล้อขนาด 6"
     
     
PP.082 รถเข็นของ
  PP.082 รถเข็นของ UtilityCart

รายละเอียดสินค้า

1. ขนาด W60 X L90 X H45 cm.
2. ทำด้วยท่อสแตนเลสกลม ขนาด 2.5 มม.
3. ใส่ลูกล้อขนาด 8"
     
     
PP.083 รถเข็นของ 2 ชั้น
  PP.083 รถเข็นของ 2 ชั้น Utility Cart

รายละเอียดสินค้า

1. ทำด้วยท่อสแตนเลสกลม ขนาด 2.5 มม.
2. ใส่ลูกล้อแป้นเป็น-ตาย ขนาด 5"

ขนาดตะกร้าบน 50 x 75 x 25 cm.
ขนาดตะกร้าล่าง 50 X 75 X 15 cm.
     
     
PP.085 รถเข็นของ
  PP.085 รถเข็นของ UtilityCart

รายละเอียดสินค้า

1. ขนาด W65 X L105 X H75 cm.
2. ทำด้วยท่อสแตนเลสกลม ขนาด 2.5 ซม.
3. บุตาข่ายสแตนเลสทั้ง 4 ด้าน
4. ใส่ลูกล้อแป้นเป็น-ตาย ขนาด 8"
     
     
PP.086 รถเข็นของ UtilityCart
  PP.086 รถเข็นของ UtilityCart

รายละเอียดสินค้า

1. ขนาด W65xLi05xH75cm
2. ทำด้วยท่อสแตนเลสกลม ขนาด 2.5 ซม.
3. บุตาข่ายสแตนเลสทั้ง 4 ด้าน
4. หุ้มกันขนพลาสติกรอบคัน
5. ใส่ลูกล้อแป้นเป็น-ตาย ขนาด 8"

ก. แบบไม่มีกันชน
ข. แบบมียางกันชนรอบคันรถ
     
 
     
     
 
 
 
   » ตรวจสอบสถานะ EMS
 
 
 
 
   » ราคาทองวันนี้
 
 
 
   » สถิตผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
 
 
 
Current Pageid = 24