» รถเข็นอาหารสแตนเลส  
     
 
PP.093 รถเข็นอาหารว่าง 
  PP.093 รถเข็นอาหารว่าง Snack Cart

รายละเอียดสินค้า

1. ขนาด W55 X L100 X H95 cm.
2. รถทำด้วยสแตนเลส ภายในรถมี 3 ชั้น 4 ช่อง
3. ใส่ลูกล้อขนาด 6"

ก.    ประตูบานเลื่อน
ข.    ประตูเปิด-ปิด
     
     
PP.094 รถเข็นอาหาร Food Can
  PP.094 รถเข็นอาหาร Food Can

รายละเอียดสินค้า

1. ขนาด W75xL110xHI20cm.
2. รถทำด้วยสแตนเลส ภายในรถมี 3 ชั้น 4 ช่อง 
3. บรรจุถาดอาหารได้ 48-60 ถาด 
4. ใส่ลูกล้อขนาด 8"

ก.    ประตูบานเลื่อน
ข.    ประตูเปิด-ปิด
     
     
PP.095 รถเข็นอาหาร Food Can
  PP.095 รถเข็นอาหาร Food Can

รายละเอียดสินค้า

1. ขนาด W75xL110xHI20cm.
2. รถทำด้วยสแตนเลส ภายในรถมี 2 ชั้น 3 ช่อง 
3. ใส่ลูกล้อขนาด 8" และ 24"
     
     
PP.096 รถเข็นอาหาร 
  PP.096 รถเข็นอาหาร Food Can

รายละเอียดสินค้า

1. ขนาด W52 X L90 X H115cm.
2. รถทำด้วยสแตนเลส 
3. ภายในรถ บรรจุถาดอาหารได้ 24 ถาด
4. ใส่ลูกล้อขนาด 6"

ก.    ประตูบานเลื่อน
ข.    ประตูเปิด-ปิด
     
     
PP.097 รถเข็นอาหาร
  PP.097 รถเข็นอาหาร Food Can

รายละเอียดสินค้า

1. ขนาด W75 X L90 X H120cm.
2. รถทำด้วยสแตนเลส 
3. ภายในรถ บรรจุถาดอาหารได้ 60 ถาด
4. ใส่ลูกล้อขนาด 8"

ก.    ประตูบานเลื่อน
ข.    ประตูเปิด-ปิด
     
     
PP.098 รถเข็นอาหาร
  PP.098 รถเข็นอาหาร Food Can

รายละเอียดสินค้า

1. ขนาด W75 X L90 X H120cm.
2. โครงสร้างรถทำด้วยสแตนเลส ตู้แบ่งเป็น 2 ชั้น 4 บาน 
3. บรรจุถาดอาหารได้ 48-60 ถาด 
4. ใส่ลูกล้อขนาด 8"

ก.    ประตูบานเลื่อน
ข.    ประตูเปิด-ปิด
     
     
     
 
     
     
 
 
 
   » ตรวจสอบสถานะ EMS
 
 
 
 
   » ราคาทองวันนี้
 
 
 
   » สถิตผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
 
 
 
Current Pageid = 26