» ตรวจสอบสถานะ EMS
 
 
 
 
   » ราคาทองวันนี้
 
 
 
   » สถิตผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
 
 
 
     
     » เครื่องผลิตอ๊อกซิเจน  
   
 
 
BP 82 เครื่องผลิตออกซิเจน
Yu Yue 3 ลิตร 
BP 82 เครื่องผลิตออกซิเจน Yu Yue 3 ลิตร พร้อมกระบอกน้ำ จีน
ประกัน 1 ปี

รายละเอียดสินค้า

1. พ่นได้ทั้ง ออกซิเจน และ พ่นยาหอบได้บาง ๆ และ เบา ๆ
สำหรับผู้ที่ต้องให้ออกซิเจนอย่างต่อเนื่อง
2. ผลิตออกซิเจนบริสุทธิ์ที่ความเข้มข้น 90% ที่อัตราการไหล 1 - 3
ลิตรต่อนาที
3. มีสัญญาณเสียงเตือนเมื่อมีความผิดปกติของการทำงานของเครื่อง
4. สามารถตั้งเวลาในการทำงานได้และมีสัญญาณไฟ LED แสดงเวลา
ในการทำงาน
5. ระดับเสียงน้อยกว่า 49 dB (A)
6. กว้าง 28- ยาว 45 - สูง 50 ซม. น้ำหนักตัวเครื่อง 27 กิโลกรัม
7. สินค้านำเข้า รับประกันสินค้า 1 ปี (สามารถใช้พ่นยาได้)
     
BP 83, 84, 85 
เครื่องผลิตออกซิเจน Yu-Yue

 
BP 83 เครื่องผลิตออกซิเจน Yu-Yue 5 ลิตร พร้อมกระบอกน้ำ จีน
 
BP 84 เครื่องผลิตออกซิเจน Yu-Yue 8 ลิตร พร้อมกระบอกน้ำ จีน

BP 85 เครื่องผลิตออกซิเจน Yu-Yue 10 ลิตร พร้อมกระบอกน้ำ จีน
ประกัน 1 ปี

รายละเอียดสินค้า


1. ขนาด 44.5 x 37.2 x 68 cm. น้ำหนัก 26 กก.
2. เวลาการทำงานจะแสดงที่หน้าจอ ช่วงการไหล 1- 5ลิตร หรือ 1-8 ลิตร
3. ความเข้มข้นของออกซิเจน ไม่ต่ำกว่า 90 %
4. ความดังไม่เกิน 55 เดซิเบลเอ
5. มีระบบส่งสัญญาณเตือนในกรณีไม่มีไฟเข้า
6. ขนาด 8 ลิตร หรือ 10 ลิตร สำหรับผู้ป่วยเจาะคอและพ่นยาหอบ
7. สินค้านำเข้า รับประกันสินค้า 1 ปี (สามารถใช้พ่นยาและใช้กับคนไข้
เจาะคอได้)
     
BP 86, 87 เครื่องผลิต
ออกซิเจน เนปจูน พ่นยาได้ 
BP 86 เครื่องผลิตออกซิเจน เนปจูน พ่นยาได้ 3 ลิตร อเมริกา

BP 87
เครื่องผลิตออกซิเจน เนปจูน พ่นยาได้ 5 ลิตร อเมริกา
ประกัน 1 ปี

รายละเอียดสินค้า
 
1. ผลิตออกซิเจนบริสุทธิ์ได้ถึง 90 - 93%
2. อัตราการไหลของออกซิเจน 0 - 3 ลิตร ต่อ นาที
3. ระดับเสียงน้อยกว่า 49 เดซิเบล ไมทำให้รบกวนผู้ป่วย
4. ขนาดตัวเครื่อง 36.5 x 40 x 65 ซม.
5. น้ำหนักเครื่อง 27 กก.
6. ใช้ไฟฟ้า 220 V. , 50 เฮิร์ต
7. กำลังไฟ 350 วัตต์
8. ตัวเครื่องมีล้อเลื่อนเคลื่อนที่ได้สะดวก
     
BP 88, 89 เครื่อผลิต
ออกซิเจน
Airsep พ่นยาได้ 
BP 88 เครื่องผลิตออกซิเจน Airsep พ่นยาได้ 5 ลิตร อเมริกา
เสียงเงียบ

BP 89
เครื่องผลิตออกซิเจน Airsep พ่นยาได้ 5 ลิตร อเมริกา
เสียงดัง
ประกัน 1 ปี

รายละเอียดสินค้า

1. ความบริสุทธิ์ประมาณ 90 %
2. ถ้า 5 ลิตร ใช้กำลังไฟ 350 V.
3. ถ้า 8 ลิตร กำลังไฟฟ้า 410 V. 8 ลิตร ต่อ นาที
4. มีล้อเลื่อนได้สะดวก
5. ให้ออกซิเจนบริสุทธิ์ และพ่นยาขยายหลอดลมโดยใช้แรงดันของลมได้
6. มีแบบเสียงเงียบ และเสียงดัง
     
BP 90-101 ชุดให้ออกซิเจน

 
BP 90 ถังอ๊อกซิเจน , ชุดเกจ์ , รถเข็น  ขนาด 0.5 คิว 
BP 91 ถังอ๊อกซิเจน , ชุดเกจ์ , รถเข็น  ขนาด 1.5 คิว  
BP 92 ถังอ๊อกซิเจน , ชุดเกจ์ , รถเข็น  ขนาด 2.0 คิว  
BP 93
ถังอ๊อกซิเจน , ชุดเกจ์ , รถเข็น  ขนาด 6.0 คิว  
พร้อมชุดเมส (ครบชุด)

BP 94 ถังอ๊อกซิเจน   ขนาด 0.5 คิว
BP 95 ถังอ๊อกซิเจน   ขนาด 1.5 คิว
BP 96 ถังอ๊อกซิเจน   ขนาด 2.0 คิว
BP 97 ถังอ๊อกซิเจน   ขนาด 6.0 คิว

BP 98 ชุดเกจ์ อ๊อกซิเย่น ประเทศจีน
BP 99 ชุดเกจ์ อ๊อกซิเย่น  ประเทศใต้หวัน
 

BP 100 รถเข็นท่อ  ขนาด 0.5 - 2 คิว เหล็กพ่นสี
BP 101 รถเข็นท่อ  ขนาด 6 คิว เหล็กพ่นสี

รายละเอียดสินค้า


ชุดให้ออกซิเจน ประกอบด้วย
1. ถังอ๊อกซิเจน พร้อมใช้งาน
2. ชุดเกจ์อ๊อกซิเจน พร้อมกระบอกตวง
3. รถเข็นถังอ๊อกซิเจน
4. สายแคนนูล่า และแมสให้อ๊อกซิเจน

ขนาด ของถังอ๊อกซิเจน มีดังนี้
1. ถังอ๊อกซิเจน ขนาด 0.5 คิว
2. ถังอ๊อกซิเจน ขนาด 1.5 คิว
3. ถังอ๊อกซิเจน ขนาด 2 คิว  

     
BP 102 ชุดช่วยหายใจ
ชนิดมือบีบผู้ใหญ่
 
BP 102 ชุดช่วยหายใจชนิดมือบีบผู้ใหญ่ พร้อมกล่องใส่ ใต้หวัน
ประกัน 1 ปี

รายละเอียดสินค้า

1. ลูกบีบ สีฟ้า ขนาด 1,600 ml. 1 ลูก
2. ถุงลมแอมบูขนาด 2,500 ml. 1 ใบ
3. สายออกซิเจน เสียบจมูก 1 เส้น
4. Mask silicone No. 5 1 ชิ้น
5. Air way (70, 90, 100 ml. ) 3 ชิ้น
6. ข้อต่อ Ambu 1 ชิ้น

     
     
 
     
Current Pageid = 49