» รถเข็น 2 ชั้นและ 3 ชั้น Treatment Carriage  
     
 
  PP.058 รถเข็น 2 และ 3 ชั้น
  PP.058 รถเข็น 2 และ 3 ชั้น Treatment Carriage 
 
รายละเอียดสินค้า 
ตัวรถทำด้วยสแตนเลส โครงรถท่อกลมขนาด 2.5 ซม.
ใส่ลูกล้อขนาด 3"
 
ก. Dimentions W45 x L73.5 x H80 cm. มี 2 ลิ้นชักและ 1 ชั้น
    ชั้นบนมีราวกันของ
ข. Dimentions W52 x L92 x H80 cm. มี 3 ลิ้นชักและ 1 ชั้น
    ชั้นบนมีราวกันของ
     
     
 PP.059 รถเข็น 2 ชั้น
  PP.059 รถเข็น 2 ชั้น Treatment Carriage
 
รายละเอียดสินค้า
ตัวรถทำด้วยสแตนเลส โครงรถท่อกลมขนาด 2.5 ซม.
ใส่ลูกล้อขนาด 3" แต่ละชั้นขอบสูง 3 ซม.
     
     
 PP.060 รถเข็น 3 ชั้น
  PP.060 รถเข็น 3 ชั้น Treatment Carriage 
 
รายละเอียดสินค้า
ตัวรถทำด้วยสแตนเลส โครงรถท่อกลมขนาด 2.5 ซม.
ใส่ลูกล้อขนาด 4" แต่ละชั้นขอบสูง 3 ซม.
     
     
 PP.061 รถเข็น 2 ชั้น
  PP.061 รถเข็น 2 ชั้น Treatment Carriage 
 
รายละเอียดสินค้า
Dimentions W50 x L95 x H80 cm.
ตัวรถทำด้วยสแตนเลส โครงรถท่อกลมขนาด 2.5 ซม.
ใส่ลูกล้อขนาด 5" แต่ละชั้นมีขอบทั้ง 4ด้าน สูง 4 ซม.
     
     
 PP.062 รถเข็น 2 ชั้น
  PP.062 รถเข็น 2 ชั้น Treatment Carriage 
 
รายละเอียดสินค้า
Dimentions W50 x L95 x H80 cm.
ตัวรถทำด้วยสแตนเลส โครงรถท่อกลมขนาด 2.5 ซม.
ใส่ลูกล้อขนาด 5" แต่ละชั้นมีราวทั้ง 4ด้าน
     
     
     
     
     
 
     
     
 
 
 
   » ตรวจสอบสถานะ EMS
 
 
 
 
   » ราคาทองวันนี้
 
 
 
   » สถิตผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
 
 
 
Current Pageid = 64