» ตรวจสอบสถานะ EMS
 
 
 
 
   » ราคาทองวันนี้
 
 
 
   » สถิตผู้เข้าชมเว็บไซต์
 
 
 
 
     
     » เตียงเฟาว์เล่อร์ 2 ไกร์, 3 ไกร์ สแตนเลส  
   
 
PP.001 เตียงเฟาว์เล่อร์ 2 ไกร์
 
PP.001 เตียงเฟาว์เล่อร์ 2 ไกร์

รายละเอียดสินค้า
1. เตียงผู้ป่วย ขนาด  90 x 200 x 65  cm.
2. เตียงปรับระดับได้ 2 ไกร์ ปรับด้านหัวเตียงได้ 80 องศา ปรับด้านขาได้
    45 องศา
3. หัวท้ายเตียง ทำจากไม้อัดหนาบุด้วยโฟเมก้าลายไม้สัก/สีขาว
4. ราวกั้นเตียงทำจากท่อสแตนเลสกลม ไม่เป็นสนิม
5. พื้นเตียงบุด้วยไม้อัดทาชะแล็ค หนา 10 mm.
6. โครงสร้างเตียงทำจากเหล็กกล่อง  พ่นสีป้องกันสนิมอย่างดี ขาเหลี่ยม
7. ใส่ลูกล้อขนาด 4 นิ้ว  จำนวน 4 ล้อ  มีเบรก 2 ล้อ 
     

PP.003 เตียงเฟาว์เล่อร์ 2 ไกร์
 
PP.002 เตียงเฟาว์เล่อร์ 2 ไกร์

รายละเอียดสินค้า
1. เตียงผู้ป่วย ขนาด  90 x 200 x 65  cm.
2. เตียงปรับระดับได้ 2 ไกร์ ปรับด้านหัวเตียงได้ 80 องศา ปรับด้านขาได้
    45 องศา
3. หัวท้ายเตียง ทำจากไม้อัดหนาบุด้วยโฟเมก้า
4. ราวกั้นเตียงทำจากท่อสแตนเลสกลม ไม่เป็นสนิม
5. พื้นเตียงบุด้วยไม้อัดทาชะแล็ค หนา 10 mm.
6. โครงสร้างเตียงทำจากเหล็กกล่อง  พ่นสีป้องกันสนิมอย่างดี ขาเหลี่ยม
7. ใส่ลูกล้อขนาด 4 นิ้ว  จำนวน 4 ล้อ  มีเบรก 2 ล้อ 
     

PP.003 เตียงเฟาว์เล่อร์ 2 ไกร์

 
PP.003 เตียงเฟาว์เล่อร์ 2 ไกร์

รายละเอียดสินค้า
1. เตียงผู้ป่วย ขนาด  90 x 200 x 65  cm.
2. เตียงปรับระดับได้ 2 ไกร์ ปรับด้านหัวเตียงได้ 80 องศา ปรับด้านขาได้
    45 องศา
3. หัวท้ายเตียง ทำจากไม้อัดหนาบุด้วยโฟเมก้าลายไม้สัก/สีขาว
4. ราวกั้นเตียงทำจากท่อสแตนเลสกลม ไม่เป็นสนิม
5. พื้นเตียงบุด้วยไม้อัดทาชะแล็ค หนา 10 mm.
6. โครงสร้างเตียงทำจากเหล็กกล่อง  พ่นสีป้องกันสนิมอย่างดี ขาเหลี่ยม
     ลูกกรง หุ้มคิ้วสแตนเลส
7. ใส่ลูกล้อขนาด 4 นิ้ว  จำนวน 4 ล้อ  มีเบรก 2 ล้อ
 
     

PP.004 เตียงเฟาว์เล่อร์ 2 ไกร์

 
PP.004 เตียงเฟาว์เล่อร์ 2 ไกร์

รายละเอียดสินค้า
1. เตียงผู้ป่วย ขนาด  90 x 200 x 65  cm.
2. เตียงปรับระดับได้ 2 ไกร์ ปรับด้านหัวเตียงได้ 80 องศา ปรับด้านขาได้
    45 องศา
3. หัวท้ายเตียง ทำจากไม้อัดหนาบุด้วยโฟเมก้าลายไม้สัก/สีขาว 
4. ราวกั้นเตียงทำจากท่อสแตนเลสกลม ไม่เป็นสนิม
5. พื้นเตียงบุด้วยไม้อัดทาชะแล็ค หนา 10 mm.
6. โครงสร้างเตียงทำจากเหล็กกล่อง  พ่นสีป้องกันสนิม ขากลมลูกกรง
7. ใส่ลูกล้อขนาด 4 นิ้ว  จำนวน 4 ล้อ  มีเบรก 2 ล้อ


     

PP.005 เตียงเฟาว์เล่อร์ 3 ไกร์

  PP.005 เตียงเฟาว์เล่อร์ 3 ไกร์

รายละเอียดสินค้า
1. เตียงผู้ป่วย ขนาด  90 x 200 x 50-70  cm.
2. เตียงปรับระดับได้ 3 ไกร์ ปรับด้านหัวเตียงได้ ปรับด้านท้ายเตียง
    และปรับสูง-ต่ำ
3. หัวท้ายเตียง ทำจากไม้อัดหนาบุด้วยโฟเมก้าลายไม้สัก/สีขาว
4. ราวกั้นเตียงทำจากท่อสแตนเลสกลม ไม่เป็นสนิม
5. พื้นเตียงทำด้วยแผ่นอลูมิเนียมพ่นสี
6. โครงสร้างเตียงทำจากเหล็กกล่อง  พ่นสีป้องกันสนิม
7. ที่นอน  หุ้มด้วยผ้าหนังเทียมอย่างดี หนา 7.5 cm.
8. ใส่ลูกล้อขนาด 5 นิ้ว  จำนวน 4 ล้อ  มีเบรก 2 ล้อ

     

 PP.006 เตียงเฟาว์เล่อร์ 3 ไกร์

 
PP.006 เตียงเฟาว์เล่อร์ 3 ไกร์

รายละเอียดสินค้า
1. เตียงผู้ป่วย ขนาด  90 x 200 x 50-70  cm.
2. เตียงปรับระดับได้ 3 ไกร์ ปรับด้านหัวเตียงได้ ปรับด้านท้ายเตียง
    และปรับสูง-ต่ำ
3. หัวท้ายเตียง ทำด้วยท่อสแตนเลสกลมบุด้วยโฟเมก้า
4. ราวกั้นเตียงทำจากท่อสแตนเลสกลม ไม่เป็นสนิม
5. พื้นเตียงทำด้วยแผ่นสแตนเลส หนา 1 mm. 
6. โครงสร้างเตียงทำจากเหล็กกล่อง  พ่นสีป้องกันสนิม
7. ที่นอน หุ้มด้วยผ้าหนังเทียมอย่างดี หนา 7.5 cm.
8. ใส่ลูกล้อขนาด 5 นิ้ว  จำนวน 4 ล้อ  มีเบรก 2 ล้อ

     

PP.007 เตียงเฟาว์เล่อร์ 2 ไกร์

  PP.007 เตียงเฟาว์เล่อร์ 2 ไกร์

รายละเอียดสินค้า
1. เตียงผู้ป่วย ขนาด  90 x 200 x 65  cm.
2. เตียงปรับระดับได้ 2 ไกร์ ปรับด้านหัวเตียงได้ 80 องศา ปรับด้านขาได้
    45 องศา
3. หัวท้ายเตียง ทำด้วยท่อสแตนเลสกลม บุด้วยโฟเมก้า
4. ราวกั้นเตียงทำจากท่อสแตนเลสกลม
5. พื้นเตียงทำด้วยแผ่นสแตนเลส หนา 1 mm.
6. โครงสร้างเตียงทำจากสแตนเลส
7. ที่นอน หุ้มด้วยผ้าหนังเทียมอย่างดี หนา 7.5 cm.
8. ใส่ลูกล้อขนาด 4 นิ้ว  จำนวน 4 ล้อ  มีเบรก 2 ล้อ
     

PP.008 เตียงเฟาว์เล่อร์ 2 ไกร์

  PP.008 เตียงเฟาว์เล่อร์ 2 ไกร์

รายละเอียดสินค้า
1. เตียงผู้ป่วย ขนาด  90 x 200 x 65  cm.
2. เตียงปรับระดับได้ 2 ไกร์ ปรับด้านหัวเตียงได้ 80 องศา ปรับด้านขาได้
    45 องศา
3. หัวท้ายเตียง ทำด้วยท่อสแตนเลสกลม บุด้วยโฟเมก้า
4. ราวกั้นเตียงทำจากท่อสแตนเลสกลม ไม่เป็นสนิม
5. พื้นเตียงบุด้วยไม้อัดทาชะแล็ค หนา 10 mm.
6. โครงสร้างเตียงทำจากเหล็กกล่อง  พ่นสีป้องกันสนิม
7. ที่นอน หุ้มด้วยผ้าหนังเทียมอย่างดี หนา 7.5 cm.
8. ใส่ลูกล้อขนาด 4 นิ้ว  จำนวน 4 ล้อ  มีเบรก 2 ล้อ

     

PP.009 เตียงเฟาว์เล่อร์ 3 ไกร์
I.C.U

 
PP.009 เตียงเฟาว์เล่อร์ 3 ไกร์ I.C.U

รายละเอียดสินค้า
1. เตียงผู้ป่วย ขนาด  90 x 200 x 50-70  cm.
2. เตียงปรับระดับได้ 3 ไกร์ ปรับด้านหัวเตียงได้ ปรับด้านท้ายเตียง 
    และปรับสูง-ต่ำ
3. หัวท้ายเตียง ทำด้วยท่อสแตนเลสกลม
4. ราวกั้นเตียงทำจากท่อสแตนเลสกลม ไม่เป็นสนิม
5. พื้นเตียงทำด้วยแผ่นสแตนเลส หนา 1 mm. 
6. โครงสร้างเตียงทำด้วยสแตนเลส  
7. ที่นอน หุ้มด้วยผ้าหนังเทียมอย่างดี หนา 7.5 cm.
8. เสาแขวนน้ำเกลือสแตนเลส 1 ต้น พร้อมที่เสียบ 4 มุม
9. ใส่ลูกล้อขนาด 5 นิ้ว  จำนวน 4 ล้อ  มีเบรก 2 ล้อ
     

PP.010 เตียงเฟาว์เล่อร์ 3 ไกร์
 I.C.U 


 
PP.010 เตียงเฟาว์เล่อร์ 3 ไกร์ I.C.U

รายละเอียดสินค้า
1. เตียงผู้ป่วย ขนาด  90 x 200 x 50-70  cm.
2. เตียงปรับระดับได้ 3 ไกร์ ปรับด้านหัวเตียงได้ ปรับด้านท้ายเตียง 
    และปรับสูง-ต่ำ
3. หัวท้ายเตียง ทำด้วยท่อสแตนเลสกลม มียางกันชนรอบตัวเตียง
4. ราวกั้นเตียงทำจากท่อสแตนเลสกลม ไม่เป็นสนิม
5. พื้นเตียงทำด้วยแผ่นสแตนเลส หนา 1 mm. 
6. โครงสร้างเตียงทำด้วยสแตนเลส  
7. ที่นอน หุ้มด้วยผ้าหนังเทียมอย่างดี หนา 7.5 cm.
8. เสาแขวนน้ำเกลือสแตนเลส 1 ต้น พร้อมที่เสียบ 4 มุม
9. ใส่ลูกล้อขนาด 5 นิ้ว  จำนวน 4 ล้อ  มีเบรก 2 ล้อ

     

PP.011 เตียงเฟาว์เล่อร์ 3 ไกร์
 I.C.U


  PP.011 เตียงเฟาว์เล่อร์ 3 ไกร์ I.C.U

รายละเอียดสินค้า
1. เตียงผู้ป่วย ขนาด  90 x 200 x 50-70  cm.
2. เตียงปรับระดับได้ 3 ไกร์ ปรับด้านหัวเตียงได้ ปรับด้านท้ายเตียง
    และ ปรับลาด-ชัน
3. หัวท้ายเตียง ทำด้วยท่อสแตนเลสกลม มียางกันชนรอบตัวเตียง
4. ราวกั้นเตียงทำจากท่อสแตนเลสกลม ไม่เป็นสนิม
5. พื้นเตียงทำด้วยแผ่นสแตนเลส หนา 1 mm. 
6. โครงสร้างเตียงทำด้วยสแตนเลส  
7. ที่นอน หุ้มด้วยผ้าหนังเทียมอย่างดี หนา 7.5 cm.
8. เสาแขวนน้ำเกลือสแตนเลส 1 ต้น พร้อมที่เสียบ 4 มุม
9. ใส่ลูกล้อขนาด 5 นิ้ว  จำนวน 4 ล้อ  มีเบรก 2 ล้อ
     

PP.012 เตียงเฟาว์เล่อร์ 2 ไกร์
 I.C.U

  PP.012 เตียงเฟาว์เล่อร์ 2 ไกร์ I.C.U

รายละเอียดสินค้า
1. เตียงผู้ป่วย ขนาด  90 x 200 x 50-70  cm.
2. เตียงปรับระดับได้ 2 ไกร์ ปรับด้านหัวเตียงได้ 80 องศา ปรับด้านขาได้
    45 องศา
3. หัวท้ายเตียง ทำด้วยท่อสแตนเลสกลม บุโฟเมก้า
4. ราวกั้นเตียงทำจากท่อสแตนเลสกลม ไม่เป็นสนิม
5. พื้นเตียงทำด้วยแผ่นสแตนเลส หนา 1 mm. 
6. โครงสร้างเตียงทำด้วยสแตนเลส  
7. ที่นอน หุ้มด้วยผ้าหนังเทียมอย่างดี หนา 7.5 cm.
8. เสาแขวนน้ำเกลือสแตนเลส 1 ต้น พร้อมที่เสียบ 4 มุม
9. ใส่ลูกล้อขนาด 4 นิ้ว  จำนวน 4 ล้อ  มีเบรก 2 ล้อ
     

PP.017 เตียงเฟาว์เล่อร์ 2 ไกร์
 ออร์โธปิดิกส์

  PP.017 เตียงเฟาว์เล่อร์ 2 ไกร์ ออร์โธปิดิกส์

รายละเอียดสินค้า
1. เตียงผู้ป่วย ขนาด  90 x 200 x 65  cm.
2. เตียงปรับระดับได้ 2 ไกร์ ปรับด้านหัวเตียงได้ 80 องศา ปรับด้านขาได้
    45 องศา
3. หัวท้ายเตียง ทำด้วยท่อเหลี่ยม ลูกกรง
4. ราวกั้นเตียงทำจากท่อสแตนเลสกลม ไม่เป็นสนิม
5. พื้นเตียงทำด้วยไม้อัดทาชะแล๊ค หนา 10 mm. 
6. โครงสร้างเตียงทำด้วยสแตนเลส, เหล็กพ่นสี, อุปกรณ์ทำด้วยสแตนเลส,
    เหล็กชุบโครเมี่ยม 
7. ที่นอน หุ้มด้วยผ้าหนังเทียมอย่างดี หนา 7.5 cm.
8. ใส่ลูกล้อขนาด 5 นิ้ว  จำนวน 4 ล้อ  มีเบรก 4 ล้อ
     

PP.018 เตียงเฟาว์เล่อร์ 2 ไกร์
 ออร์โธปิดิกส์


  PP.018 เตียงเฟาว์เล่อร์ 2 ไกร์ ออร์โธปิดิกส์

รายละเอียดสินค้า
1. เตียงผู้ป่วย ขนาด  90 x 200 x 65  cm.
2. เตียงปรับระดับได้ 2 ไกร์ ปรับด้านหัวเตียงได้ 80 องศา ปรับด้านขาได้
   45 องศา
3. หัวท้ายเตียง ทำด้วยท่อเหลี่ยม ลูกกรง
4. ราวกั้นเตียงทำจากท่อสแตนเลสกลม ไม่เป็นสนิม
5. พื้นเตียงทำด้วยไม้อัดทาชะแล๊ค หนา 10 mm. 
6. โครงสร้างเตียงทำด้วยสแตนเลส, เหล็กพ่นสี, อุปกรณ์ทำด้วยสแตนเลส,
    เหล็กชุบโครเมี่ยม 
7. ที่นอน หุ้มด้วยผ้าหนังเทียมอย่างดี หนา 7.5 cm.
8. ใส่ลูกล้อขนาด 5 นิ้ว  จำนวน 4 ล้อ  มีเบรก 4 ล้อ
     
PP.019 เตียงเฟาว์เล่อร์เด็ก 
2 ไกร์

  PP.019 เตียงเฟาว์เล่อร์เด็ก 2 ไกร์

รายละเอียดสินค้า
1. เตียงผู้ป่วย ขนาด  75 x 135 x 75  cm.
2. เตียงปรับระดับได้ 2 ไกร์ ปรับด้านหัวเตียงได้ 80 องศา ปรับด้านขาได้
    45 องศา
3. หัวท้ายเตียง ทำด้วยท่อกลม
4. ราวกั้นเตียงทำจากท่อสแตนเลสกลม ไม่เป็นสนิม
5. พื้นเตียงทำด้วยไม้อัดทาชะแล๊ค หนา 10 mm. 
6. โครงสร้างเตียงทำด้วยสแตนเลส, เหล็กพ่นสี กันสนิม
7. ที่นอน หุ้มด้วยผ้าหนังเทียมอย่างดี หนา 7.5 cm.
8. ใส่ลูกล้อขนาด 4 นิ้ว  จำนวน 4 ล้อ  มีเบรก 2 ล้อ
     
     
 
     
Current Pageid = 8